Frågor & Svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och funderingarna gällande de behandlingar vi utför. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta oss via e-mail eller telefon.

Fillers:

Ett ingrepp på kroppen innebär alltid en risk, även om denna är mycket liten under kontrollerade omständigheter. En behandlare som hävdar att en behandling är helt riskfri är antingen okunnig eller oseriös. En duktig behandlare vet vikten av att arbeta med välbeprövade produkter och använder sin kunskap för att undvika onödiga risker.
Vi rekommenderar att man som kund alltid tar reda på sin behandlarens utbildning och erfarenhet. Det är viktigt att kunden får veta vilka behandlingspreparat som används och att kunden får se preparatets förpackning vid behandlingstillfället.
Vid behandlingar med fillers anser vi på Humlegårdskliniken att alla utövare ska ha licenspreparatet Hyalas tillgängligt. Det är ett läkemedel som löser upp den hyalonsyra som är det fillerspreparatet består av.
Vi ser det som en självklarhet att alla som arbetar med fillerspreparat ska ha Hyalas till hands. Vi vill även göra er uppmärksamma på att Hyalas inte fungerar snabbt och effektivt på alla typer av fillerspreparat. Därför arbetar vi med varumärket Restylane och Teosyal då Hyalas reagerar effektivt på dessa preparat.

  • Blåmärke/svullnad
  • Ocklusion (tilltäppning av kärl)/vävnadsnekros. Detta är ytterst ovanligt men om det sker så ska behandling med Hyalas omgående sättas in.

Restylane består av hyaluronsyra, ett naturligt ämne som redan finns i kroppen.

Det är svårt att säga exakt hur lång tid en fillersbehandling håller. Det skiljer sig från individ till individ och några av dem olika faktorer som påverkar hållbarheten är hudens kvalité, ålder och behandlingsområde. Det beror även på vilket av dem olika Restylane/Teosyal preparaten som används vid behandlingen och vilken behandlare som utför behandlingen samt injektionsteknik.

Vi på Humlegårdskliniken ser behandlingar som en process. Vi delar upp processen i två olika faser, uppbyggnadsfasen och underhållningsfasen.

Uppbyggnadsfasen betyder att under de första behandlingarna så påbörjas en korrigering eller utfyllnad av ett område. Vid dessa tillfällen brukar kroppen snabbare bryta ner preparatet vilket betyder att man har kortare hållbarhet i början. Det kan variera mellan 4-7 månader.

Underhållningsfasen påbörjas när kroppen börjar bli van vid preparatet och det tar då längre tid för kroppen att bryta ner det. Då kan behandlingstillfällen underhållas upp till 1 gång per år.

Det finns oändligt mycket en bra behandlare kan åstadkomma med injektioner. Vi rekommenderar att man bokar en konsultation med en av våra behandlare och pratar närmare om vad man kan göra för behandling som skulle passa just dig.

Smärta vid behandling skiljer sig från person till person men också vilket område du behandlar. Våra behandlare försöker alltid vara försiktiga och utföra behandlingen så smärtfritt som möjligt.

Anledningen till att en del fillerspreparat ändå innehåller hyaleronsyra och utlovar längre hållbarhet beror på att molekylerna i hyaleronsyra har en hårdare bindning. Det gör att man inte kan lösa upp preparatet med hyalas i en akutsituation.
När man använder ett preparat med längre hållbarhet bör man vara medveten om att ansiktet är i konstant förändring och då kan preparatet förflyttas till oönskade platser.

Botulinumtoxin:

Varje gång vi använder den underliggande ansiktsmuskulaturerna framkallas rynkor och linjer i huden. I samband med stigande ålder tenderar dessa uttrycksrynkor och linjer att bli kvar och synas även när ansiktsmuskulaturerna är avslappnad. Botulinumtoxin är ett muskelavslappnande medel som ger ett snabbt och fint resultat. Dessutom är Botulinumtoxin förebyggande för att undvika framtida rynkor.

En vanligt förekommande missuppfattning är att botulinumtoxin totalförlamar muskulaturen i ansiktet på ett onormalt sätt men så är inte fallet. Våra behandlare arbetar med att minska de omedvetna anspänningarna i ansiktsmuskulaturen.

Ja, kunder kan få blåmärken, svullnad eller oönskat resultat i form av asymmetri.

Botulinumtoxin börjar verka efter ca. 3-4 dagar och full effekt uppnås efter 14 dagar.

På Humlegårdskliniken utförs behandlingarna av legitimerade doktorer. Tillsammans har behandlarna mer än 24 års erfarenhet av injektionsbehandlingar. Desto mer kunskap och erfarenhet  en behandlar besitter desto mindre benägen är behandlaren att utföra riskfyllda behandlingar eller behandla riskabla områden.

På Humlegårdskliniken dokumenterar behandlarna varje behandling som utförs. Vi dokumenterar vilket område som sprutas och med vilken dos. Detta är en kvalitetssäkring men används också för att individanpassa behandlingarna. Injektionspreparaten är väl dokumenterade med avseende på effekt, biverkningsrisker och långtidseffekter.

Smärta vid behandling skiljer sig från person till person men också vilket område du behandlar. Våra behandlare försöker alltid vara försiktiga och utföra behandlingen så smärtfritt som möjligt.

Inte vid botulinumtoxinbehandlingar som avser ansiktet. Vid svettbehandlingar under armhålan kan kunden egenbehandla genom lägga Emla-kräm ca. 1 timme innan behandlingstillfället (finns att köpa receptfritt på apotek).

Som behandlare kan man aldrig lova sina kunder att blåmärke eller svullnad inte kommer uppstå. Ju skickligare behandlaren är desto mindre risk är det för blåmärken.

Cryopen:

  • Området som behandlas kan bli svullet.
  • Mörka fläckar (pigmentfläckar) som behandlas kan se svarta ut efter behandlingen vilket är en del av läkningen.
  • Det kan förekomma blåsbildning.
  • Det bildas en skorpa på behandlingsområdet efter några dagar, denna får inte kunderna pilla eller skrapa på.
  • Antal behandlingar kan variera mellan 1–3 gånger. I vissa fall försvinner inte fläcken helt utan reduceras.
  • Pigmentfläckar som har försvunnit efter en behandling kan fläcken komma tillbaka efter exempelvis solexponering.

Senaste från Instagram